fbpx

Psykologisk udredning

Vi tilbyder i Psykologhjælpen psykologiske udredninger af børn og unge, hvor formålet er at danne et helhedsbillede af barnet, at beskrive barnets kompetencer og udfordringer samt at afklare, om barnet opfylder kriterierne for en diagnose (f.eks. autisme, depression og ADHD/ADD), hvis dette vurderes relevant. 

En udredning består som oftest af:

  • En anamnesesamtale med jer som forældre, hvor vi taler om jeres barns udviklingshistorie og opvækst.
  • Diagnostisk interview eller udvidet samtale med jer som forældre
  • Individuel samtale med barnet
  • Psykologisk testning
  • Observation i skole, daginstitution eller i hjemmet
  • Indsamling og scoring af relevante spørgeskemaer, herunder også besvarelser fra børnehaven eller skolen.

Psykologen udarbejder på baggrund af udredningen en skriftlig rapport med beskrivelse af barnets kompetencer, udfordringer og behov, eventuelt en vurdering af om barnet opfylder kriterierne for en diagnose. Der gives efterfølgende en tilbagemelding til jer som forældre på psykologens vurdering og anbefalinger. Psykologen kan også give en tilbagemelding til barnet. Det er også muligt at udarbejde en skoleudtalelse eller en udtalelse til daginstitutionen, såfremt I ønsker det. 

Prisen for en udredning ligger på 15.000-20.000, alt efter behov og antal gange.
Sygesikring Danmark giver tilskud til udredning.

Efter udredningen: Efter en udredning i Psykologhjælpen tilbyder vi:

  • Forældrerådgivning, hvor vi, med udgangspunkt i den psykologiske udredning, kan arbejde mere i dybden med de udfordringer, som I oplever i det daglige. F.eks. kan I tage konkrete hverdagssituationer op, som I oplever er udfordrende, og vi kan arbejde med konkrete redskaber og strukturer til at støtte op om jeres barn og de udfordringer, I oplever.
  • Terapi med barnet, hvor vi arbejder med at styrke barnet i at sætte ord på, forstå og mestre de udfordringer, som barnet oplever. Vi har også erfaring i at hjælpe børn, der har fået en diagnose, som autisme eller ADHD/ADD. I Psykologhjælpen tilbyder vi også legeterapi til børn fra 3-12 år.

 

missing-avatar_01

Merete Tønnesvang

Psykolog

missing-avatar_01

Vicki Enrum

Psykolog

missing-avatar_01

Ingvild Sanaker

Psykolog

missing-avatar_01

Christian Morrison

Psykolog

Marin Nesse Belt

Marin Nesse Belt

Psykolog

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive til os.

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som mulig.