fbpx

Individuelle samtaler

Når du har en samtale hos os, tager vi altid udgangspunkt i de konkrete problemer, du kommer med. Vi møder dig præcis, hvor du befinder dig i dit liv. Respekt og empati er nøgleord for os.

Vi er altid nærværende i samtalen med dig. Du er eksperten i dit liv, og vi bidrager med den faglige ekspertise, der kan hjælpe dig med at håndtere problemer på en ny måde. Vi kan give dig nye forståelsesrammer og handlemuligheder, som kan øge din livskvalitet.

Det kan være, du oplever depressive tanker eller angst, som begrænser dig i den måde, du lever dit liv på. I samtaleterapien snakkes der om, hvordan du har lyst til, at dit liv skal være. Herefter finder vi i fællesskab konkrete løsninger til, hvordan det kan lade sig gøre i praksis for dig. Vi ønsker i samtaleterapien at give dig en god forståelse af dig selv, samt give dig redskaber til at håndtere dine udfordringer på. Vi kan bl.a. tilbyde at hjælpe dig med at bryde negative tankemønstre, finde fodfæste i dit liv, være mere tilstede og få løsnet op for det, der begrænser dig.

Vores faglige tilgang:

De faglige metoder vi benytter, er kognitiv terapi med hovedvægt på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og mindfulness. Fælles for de tre terapimetoder er, at de er evidensbaserede, da forskning har vist at disse tilgange er utrolig effektive til behandling af en lang række psykologiske problemstillinger som angst, depression og stress. Metoderne medvirker til personlig udvikling og bidrager til øget livskvalitet igennem at skabe nye forståelsesrammer og handlemuligheder.

Nedenfor har du mulighed for at læse mere om vores faglige tilgang:

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi er terapeutiske tilgange som har eksisteret i mange år. Kognitiv psykologi sætter fokus på menneskets tanker og ønsker at skabe en større indsigt i sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger.

Formålet med kognitiv terapi er at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og ændre uhensigtsmæssig adfærd igennem belysning og udfordring af tænkningen (kognitionen). Som mennesker vil vi have grundforståelser for den person vi selv er, for andre mennesker og for verden generelt og disse grundforståelser kan være negative/urealistiske/uhensigtsmæssige og føre videre til nogle dysfunktionelle antagelser om dig selv og din fremtid, hvilket kan udløse adskillige negative tanker. Disse negative tanker kan være skadelige for din trivsel, og kan begrænse dig i at leve et meningsfuldt liv, hvorfor kognitiv terapi grundlæggende vil sætte fokus på at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT terapi er en terapeutisk tilgang som tager udgangspunkt i accept af svære tanker, følelser og livsvilkår. Ved at opnå en større accept, kan du reducere den energi du potentielt bruger på at ”kæmpe imod” svære tanker og følelser, og denne energi vil i stedet kunne anvendes til ting der er langt mere værdifulde for dig. Målet er at give negative tanker og følelser mindre indflydelse og virkning, så du får klarlagt, hvad der er mest meningsfuldt for dig.

ACT sætter fokus på vigtigheden i at du engagerer dig i eget liv, ved at bruge din energi mest muligt på de ting der er vigtige for dig, eller med andre ord; at leve et liv i overensstemmelse med dine personlige værdier. Værdier handler om hvad der er vigtigt for dig herunder hvad du ønsker at gøre i dit liv, hvad du ønsker at stå for og hvordan du ønsker at være. Du vil altid kunne handle ud fra dine personlige værdier og ved at leve et mere værdibaseret liv har du mulighed for at øge din livskvalitet.

Mindfulness

Mindfulness er en form for meditation, som bruges til at træne bevidst nærvær. Metoden er velegnet til at du kan træne din evne til at rette din opmærksomhed på nuet, hvilket har vist at kunne have en betydelig positiv effekt ift. psykisk trivsel og balance.

Mindfulness kan trænes igennem forskellige mindfulnessøvelser med fokus på din tilstedeværelse, dine sanser og fornemmelser i nuet. Øvelserne kan du modtage i samtaleterapien, så at du nemt vil kunne anvende mindfulness i din hverdag til at skabe mere fokus og nærvær. Vi tilbyder i øvrigt holdtræning med mindful-yoga, hvis du har interesse i at kombinere træning og meditation for både krop og sjæl.

CFT (Compassion Focused Therapy)

Compassion Focused Therapy (CFT), som på dansk hedder medfølelsesfokuseret terapi, har videnskabelige rødder i både evolutionspsykologi, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, mindfulness samt kognitiv terapi.

I CFT arbejdes der særligt med at blive mere medfølende over for os selv og andre. I CFT forstås medfølelse som en særlig opmærksomhed eller fornemmelse over for vores egen og andres lidelse samt en forståelse af årsagerne til lidelsen. Medfølelsen rummer også et ønske om at lindre og forebygge lidelsen.

Målet i CFT er, at vi tør at engagere os i den lidelse, vi er plaget af. Det kan både være angst, tristhed, sorg, stress eller noget helt andet. Når vi finder modet til at tage os af vores smertefulde følelser og tilstande, fremfor at skubbe dem væk, lærer vi at håndtere og lindre lidelsen samt reagere anderledes og mere hensigtsmæssigt.

I arbejdet med CFT får vi en viden om både de psykologiske og fysiologiske processer, der kan være med til at skabe og opretholde svære følelsesmæssige tilstande og automatiske uhensigtsmæssige strategier.

CFT kan anvendes til behandling af flere forskellige psykiske lidelser og udfordringer. Forskning peger på, at CFT effektivt kan anvendes til behandling af både stress, angst, depression, smerter, spiseforstyrrelser, misbrug samt PTSD.

Individuel Samtale

ANGSTBEHANDLING

Angst er en overdreven bekymringstendens, ofte i bestemte situationer. Det kan for eksempel være sociale situationer, når man skal flyve, i forbindelse med eksamen …

Hvis du har en sundhedsforsikring, privat eller ved din arbejdsplads, vil den som regel dække hele behandlingen.

STRESSBEHANDLING

Stress er en tilstand som kan opstå, når de krav og udfordringer du udsættes for er for store, og din mulighed for at tilpasse dig eller løse disse virker umulig.

Individuel Samtale

DEPRESSIONSBEHANDLING

Depression er en tilstand præget af udtalt nedtrykthed over længere tid. Har du depression, vil du kunne opleve symptomer som tristhed og grådlabilitet, tankemylder,…

Individuel Samtale

Livskriser

Hvad er en livskrise? En livskrise kan ramme alle mennesker og opstår ofte i forbindelse med større livsændringer, som en skilsmisse, at børnene flytter hjemmefra, et jobskifte eller…

Individuel Samtale

Lavt selvværd

Hvad er et lavt selvværd? Et reduceret selvværd kan komme til udtryk ved følelsen af ikke at være god nok og at man ikke har en særlig høj værdi sammenlignet med andre mennesker…

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.