fbpx
+45 25 68 68 01 info@psykolog-hjaelpen.dk

Psykologhjælp til unge

Individuelle samtaler til Unge (15-25 år)

Der er rigtig mange krav til at være ung i dag. Mange går med følelsen af at skulle præstere på alle fronter; gå i det rigtige tøj, sko og smykker, gøre det godt i skolen, have masser af socialt liv, have styr på fysikken, have spændende hobbyer, være et familiemenneske, være klimabevidst og fremstå med overskud på de sociale medier. Gennem de sociale medier er der en konstant kilde til sammenligning med andre. Ungdommen er også en periode, hvor man skal lære at balancere mellem et stigende behov for selvstændighed og frihed og samtidig behovet for støtte, hjælp og trøst hos sine forældre.

Det er også i disse år, at man for alvor bliver bevidst om og konfronteret med sine sociale relationer. Gruppedannelser, ekskludering fra fællesskabet, konflikter og venner som vokser fra hinanden, er blot nogle af de udfordringer man som ung kan stå overfor. Måske har man en barndomsven, som man ikke længere deler interesser med. Måske er man skiftet fra én social arena til en anden og har svært ved at finde sin plads. Måske er man blevet en del af en gruppe, hvor man ikke føler sig helt tilpas. Måske er man vidne til eller en del af mobning af andre, eller måske oplever man selv at blive mobbet eller holdt udenfor fællesskabet.

Studiestress bliver mere og mere udbredt blandt unge på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. For mange bunder studiestress i perfektionisme, præstationspres og et stort behov for kontrol. Afleveringen bliver aldrig helt god nok, man bliver aldrig helt tilfreds med sine resultater og der er altid nogle at sammenligne sig med. At gå med sådanne tanker og følelser i længere tid – eller gå med en følelse af, at de krav der bliver stillet, hvad end de kommer fra en selv eller omverdenen, overstiger ens kunnen – kan give symptomer på stress, angst og depression.

Hos Psykologhjælpen har vi en bred erfaring i at hjælpe unge med ovenstående eller andre udfordringer gennem terapeutisk samtale. Vi fokuserer på, hvilke værdier og ønsker der motiverer dig til at navigere i alle livets krav og udfordringer. I terapien vil vi arbejde med nogle redskaber og strategier til at håndtere både de udfordringer du møder i dine omgivelser og de svære tanker og følelser, som måtte opstå i den forbindelse.

Samtaleforløbet indrettes med udgangspunkt i den enkelte unges behov, problemstillinger og ressourcer. Der er mulighed for at den unge kommer alene, eller at forløbet tilrettelægges i samarbejde med forældre og evt. skole/pædagogisk personale. Du/I er velkommen til at ringe til os for at høre mere eller for at drøfte, om vi kan hjælpe jer. I Aarhus tilbyder Psykologhjælpen specialpris til alle unge mellem 15 og 25 uafhængig af om du er studerende eller bor hjemme.

Hvis du er mellem 18-25 år, får du 450 kroner i tilskud pr. konsultation gennem sygeforsikring Danmark. Og hvis du er under 18 år får du 300 kroner pr. konsultation. 

Aktuelle tilbud til unge

Unge-coaching

Har du brug for at arbejde med dig selv på en handlingsorienteret og fremadskuende måde? Så kan det være at et coachingforløb passer bedre til dig end et terapiforløb. Her lærer du nogle værktøjer til at håndtere det som begrænser dig lige nu og her, og vi får afklaret, hvilke handlingsmønstre der står i vejen for, at du lever i overensstemmelse med dine værdier, behov og drømme. Vi arbejder med at finde mening, styring og engagement i eget liv og at stå stærkt i en ungdomskultur med mange tendenser.  I Aarhus udbydes Unge-coaching  til alle unge i alderen 15-25 år. 

Pris pr. samtale: kr. 800,-
Klippekort: 5 samtaler kr. 3500,-

Psykologisk udredning for børn og unge

Har jeres barn over længere tid været i mistrivsel eller haft problemer med at tackle skolehverdagen, det sociale, eller egen psyke?

Vores psykologer med speciale i Unge (15-25 år)

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Steinar Moldestad

Cand.psych., aut.

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Bodil Kjær Nielsen

cand. Psych., aut.

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Vicki Enrum

cand. Psych.

Hvis du har en sundhedsforsikring, privat eller ved din arbejdsplads, vil den som regel dække hele behandlingen.

Sundhedsforsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring, privat eller ved din arbejdsplads, vil den som regel dække hele behandlingen.

 Vi samarbejder med Prescriba.

Tilskud fra Danmark

Hvis du er medlem af Sygesikring Danmark, kan du få 300,- i tilskud herfra pr. konsultation.

Medlemmer af Sygesikring Danmark imellem 18 og 25 år, kan nu få 450,- i tilskud.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.