fbpx

Behandling – børn og unge

Psykologhjælp til børn og unge

Har du et barn, som ikke trives? Som oplever angst, nedtrykthed eller har hyppige vredesudbrud? Det kan være, at han eller hun ikke har lyst til at komme i skole, har opmærksomheds- og koncentrationsproblemer eller er udadreagerende. Der kan være tale om sociale udfordringer eller mobning.

Det kan også være, at dit barn har fået en diagnose, og at I har brug for råd og vejledning i at kunne håndtere dette i dagligdagen. Eller at der er behov for en psykologisk udredning, som kan hjælpe jer til den rette forståelse for barnets vanskeligheder og udløse den hjælp og støtte, der er brug for.

Vi har bred erfaring i at hjælpe børn og forældre med ovennævnte problemstillinger. For os er det vigtigt med en helhedsorienteret tilgang, og vi lægger derfor vægt på at forstå problemet i den kontekst, barnet er en del af. Vi ønsker at styrke de voksne, som er omkring barnet i at kunne hjælpe samtidig med, at vi styrker barnet i selv at håndtere de udfordringer, der er tale om.

Første samtale vil som regel være jer forældre, som kommer til samtale med psykologen uden barnet.

Du/I er velkommen til at ringe til os for at høre mere eller for at drøfte, om vi kan hjælpe jer.

Psykologisk udredning for børn og unge

Har jeres barn over længere tid været i mistrivsel eller haft problemer med at tackle skolehverdagen, det sociale, eller egen psyke?

Vores psykologer med speciale i børn og unge

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Merete Tønnesvang

Psykolog

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Maria Bested Lund

Psykolog

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Vicki Enrum

Psykolog

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.