fbpx
+45 25 68 68 01 info@psykolog-hjaelpen.dk

Vores tilgang til samarbejdet:

Når du har en samtale hos os, tager vi altid udgangspunkt i de konkrete problemer, du kommer med. Vi møder dig præcis, hvor du befinder dig i dit liv. Respekt og empati er nøgleord for os.

Vi er altid nærværende i samtalen med dig. Du er eksperten i dit liv, og vi bidrager med den faglige ekspertise, der kan hjælpe dig med at håndtere problemer på en ny måde. Vi kan give dig nye forståelsesrammer og handlemuligheder, som kan øge din livskvalitet.

Det kan være, du oplever depressive tanker eller angst, som begrænser dig i den måde, du lever dit liv på. I samtaleterapien snakkes der om, hvordan du har lyst til, at dit liv skal være. Herefter finder vi i fællesskab konkrete løsninger til, hvordan det kan lade sig gøre i praksis for dig. Vi ønsker i samtaleterapien at give dig en god forståelse af dig selv, samt give dig redskaber til at håndtere dine udfordringer på. Vi kan bl.a. tilbyde at hjælpe dig med at bryde negative tankemønstre, finde fodfæste i dit liv, være mere tilstede og få løsnet op for det, der begrænser dig.

Vores faglige tilgang:

De faglige metoder vi benytter, er kognitiv terapi med hovedvægt på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og mindfulness. Fælles for de tre terapimetoder er, at de er evidensbaserede, da forskning har vist at disse tilgange er utrolig effektive til behandling af en lang række psykologiske problemstillinger som angst, depression og stress. Metoderne medvirker til personlig udvikling og bidrager til øget livskvalitet igennem at skabe nye forståelsesrammer og handlemuligheder.

Nedenfor har du mulighed for at læse mere om vores faglige tilgang:

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi er terapeutiske tilgange som har eksisteret i mange år. Kognitiv psykologi sætter fokus på menneskets tanker og ønsker at skabe en større indsigt i sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger.

Formålet med kognitiv terapi er at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og ændre uhensigtsmæssig adfærd igennem belysning og udfordring af tænkningen (kognitionen). Som mennesker vil vi have grundforståelser for den person vi selv er, for andre mennesker og for verden generelt og disse grundforståelser kan være negative/urealistiske/uhensigtsmæssige og føre videre til nogle dysfunktionelle antagelser om dig selv og din fremtid, hvilket kan udløse adskillige negative tanker. Disse negative tanker kan være skadelige for din trivsel, og kan begrænse dig i at leve et meningsfuldt liv, hvorfor kognitiv terapi grundlæggende vil sætte fokus på at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT terapi er en terapeutisk tilgang som tager udgangspunkt i accept af svære tanker, følelser og livsvilkår. Ved at opnå en større accept, kan du reducere den energi du potentielt bruger på at ”kæmpe imod” svære tanker og følelser, og denne energi vil i stedet kunne anvendes til ting der er langt mere værdifulde for dig. Målet er at give negative tanker og følelser mindre indflydelse og virkning, så du får klarlagt, hvad der er mest meningsfuldt for dig.

ACT sætter fokus på vigtigheden i at du engagerer dig i eget liv, ved at bruge din energi mest muligt på de ting der er vigtige for dig, eller med andre ord; at leve et liv i overensstemmelse med dine personlige værdier. Værdier handler om hvad der er vigtigt for dig herunder hvad du ønsker at gøre i dit liv, hvad du ønsker at stå for og hvordan du ønsker at være. Du vil altid kunne handle ud fra dine personlige værdier og ved at leve et mere værdibaseret liv har du mulighed for at øge din livskvalitet.

Mindfulness

Mindfulness er en form for meditation, som bruges til at træne bevidst nærvær. Metoden er velegnet til at du kan træne din evne til at rette din opmærksomhed på nuet, hvilket har vist at kunne have en betydelig positiv effekt ift. psykisk trivsel og balance.

Mindfulness kan trænes igennem forskellige mindfulnessøvelser med fokus på din tilstedeværelse, dine sanser og fornemmelser i nuet. Øvelserne kan du modtage i samtaleterapien, så at du nemt vil kunne anvende mindfulness i din hverdag til at skabe mere fokus og nærvær. Vi tilbyder i øvrigt holdtræning med mindful-yoga, hvis du har interesse i at kombinere træning og meditation for både krop og sjæl.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR er en terapiform, som er udviklet til behandling af PTSD og traumer. Forskning har vist at den har god effekt, og EMDR er godkendt og anbefalet af WHO. Derudover har EMDR også vist sig at være effektivt overfor en lang række af andre psykiske og somatiske problemstillinger. Når et menneske påvirkes negativt af en voldsom oplevelse, så lagres oplevelsen forbundet med hændelse i højere grad som en kropslig erindring end som en sproglig erindring. Oplevelsens intensitet eller et barns overvældende magtesløshed kan sætte hjernens almindelige måde at bearbejde information på ud af spil. Vores autonome nervesystem træder i alarmberedskab og nogle mere primitive strukturer i hjernen tager over. Oplevelser kan på den måde ”fryse i tid” hvor følelser og sanseoplevelser ikke fortager sig over tid, men er fastlåste i hukommelsessystemet. Sådanne erindringer kan have en vedvarende negativ effekt, der forstyrrer måden man oplever verden og forholder sig til andre mennesker på.

I EMDR efterligner man den naturlige bearbejdning af de daglige indtryk, som hjernen foretager under REM (Rapid Eye Movement) drømmesøvn. Når du bliver bragt i kontakt med de oplevelser, der forstyrrer, samtidig med at du guides til at have rytmiske øjenbevægelser, lettes det ubehag og stress, der er forbundet med disse erindringer. Din oplevelse af dig selv og egne handlemuligheder i nutid og fremtid bliver mere positiv, og ubehag i kroppen aftager eller forsvinder helt.

EMDR udbydes i vores klinik i Skanderborg.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.