fbpx

Unge og stress

Risskov-afdeling PsykologHjælpen

Unge og stress

40,5% af kvinder og 23,4% af mænd i alderen fra 16 til 24 år oplever ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 et højt stressniveau. Det er rigtig mange unge danskere, der i en forholdsvis tidlig alder føler sig meget stressede.

Krav og forventninger overstiger ressourcer og kompetencer

Stress opstår som regel, når den unge begynder at opleve, at krav og forventninger fra andre og sig selv overstiger de ressourcer og kompetencer, som den unge oplever at have. Krav udefra kan fx være at skulle kende sin fremtidsuddannelse i en forholdsvis ung alder, forventninger fra forældre, et øget samfundsfokus på høje karakterer frem for dannelse, udvikling og læring. Krav kan også være opfattede forventninger om udseende, sportspræstationer eller andre fritidsinteresser. Psykologhjælpen ser vi mange unge der oplever, at det er svært både at skulle præstere i skolen, passe træning, have studiejob samt passe det sociale liv. Det kan derfor som ung i Danmark være svært at finde den sunde balance i tilværelsen. Derfor oplever mange unge at komme i kontakt med ikke at kunne leve op til både egne og andres krav og forventninger.

Forskningens forklaring på unges høje stressniveau

Et team af norske forskere har analyseret over 2000 internationale videnskabelige artikler om årsagerne til unges stressniveau.
De har fundet frem til særligt seks udbredte årsager til stress blandt unge:

1. For lidt tid til sociale aktiviteter
2. Konflikter i hjemmet
3. Konkurrence mellem medstuderende
4. Manglende støtte fra lærere
5. Forventningspres fra en selv
6. Forventningspres fra skolen

Hos Psykologhjælpen kan vi genkende de nævnte årsager. Vi oplever særligt, at forventningspresset til en selv er en afgørende faktor. Dette hænger nok sammen med, at der i samfundet er kommet højere krav til og andre definitioner på, hvad det vil sige at være en succes. Det er som om, at det ikke længere er nok at flytte hjemmefra, tage en uddannelse, have et godt socialt liv og måske et studiejob. Det øgede fokus på karakterer og præstation i skolen, som starter allerede tidligt i folkeskolen, har givet et øget fokus på, at man skal være den bedste til alt, hvad man foretager sig.

Unge mennesker har i langt højere grad behov for at blive anerkendt og accepteret for at være den, de er, fremfor udelukkende at blive anerkendt for deres præstationer. Hvis man allerede i en tidlig alder oplever, at anerkendelse og bekræftelse udelukkende følger det, man gør – og ikke den, man er, får man erfaringer med, at man hele tiden skal præstere. Det er ikke sundt. Det øger risikoen for stress samt et lavt selvværd.

Brug for hjælp?

Der er heldigvis hjælp at hente, hvis man er blevet stresset. Stress er ikke en sygdom, det er en tilstand. Behandlingen af stress varierer lidt afhængig af, hvad der er årsagen til den. I et forløb hos en psykolog hos os, vil der være fokus på at afdække årsagen til stresstilstanden samt fokus på viden om stress og tilegnelse af konkrete redskaber til at lindre og forebygge stress.

Tak fordi du læste med

 

Del indlæg

Har du spørgsmål?

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som muligt.

 

Del indlæg