fbpx

Stress / Psykisk belastning

Hvad er stress? Stress er en tilstand som kan opstå, når de krav og udfordringer du udsættes for, er for store, og din mulighed for at tilpasse dig eller løse disse virker umulig. Stress kan opstå, når du over tid oplever en situation som fastlåst, og umulig at komme ud af. Som menneske er du indrettet til at kunne håndtere kortvarigt pres, og kortvarigt pres kan endda øge din evne til at håndtere situationen du befinder dig i. Dog er mennesket ikke indrettet til at kunne rumme og håndtere et længerevarende pres, hvis de krav der stilles, overgår de ressourcer man har til rådighed og en tilstand af psykisk belastning kan derfor opstå.

Stresssymptomer: Stress er forbundet med en række både fysiske og psykiske symptomer, som søvnløshed, hoved- og mavepine, fordøjelsesproblemer, uro og hjertebanken, tankemylder, opmærksomheds- og koncentrationsbesvær, anspændthed, ængstelse og irritation. I tilfælde af at stress-tilstanden ikke bliver behandlet i tide, kan den udløse en depression.

Stressbehandling: Igennem samtaleterapi kan du modtage hjælp til håndtering og forebyggelse af stress. Forløbet tilrettelægges altid efter din situation og dine personlige behov, men i håndteringen af stress vil følgende typisk være i fokus:

 

  • Forståelse for årsager til stresstilstanden.
  • Træning i bevidst nærvær (mindfulness).
  • Redskaber til at håndtere uhensigtsmæssige tankemønstre.
  • Metoder til tidsstyring og planlægning.
  • Rådgivning om søvn.
  • Arbejde med personligt vigtige værdier og positive aktiviteter.

Individuelle samtaler

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.