fbpx

Selvtillid og Selvværd

Risskov-afdeling PsykologHjælpen

Selvftillid og selvværd

Selvtillid handler om dine handlinger – det, du gør. At have stor selvtillid handler derfor om, at du har tillid til dine egne evner og kompetencer. Selvtillid handler om at tro på, at du fx kan løse arbejdsopgaver eller gennemføre et maraton tilfredsstillende. Din selvtillid kan være høj på nogle områder fx job, mens den kan være mindre på andre områder, fx sport.

Selvværd handler om den person, du er. Det handler om dine antagelser om dig selv som menneske. Selvværd består af alle de aspekter, der handler om din egen relation til dig selv og de måder, hvorpå du forholder dig til dig selv. Vores selvværd udvikles og forandres gennem hele livet. Dine tidlige barndomsår har stor betydning for udviklingen af dit selvværd. Det at blive set, accepteret og respekteret allerede i en tidlig alder, spiller en stor rolle for din egen vurdering af dit værd som menneske.

To fænomener – men gensidigt påvirkelige

Selvværd og selvtillid er to forskellige fænomener, men de er ikke uafhængige af hinanden. De kan nemlig påvirke hinanden. Selvtillid kan fx øge dit selvværd. Det at opleve at være dygtig til sit arbejde og bidrage med noget her i verden kan nemlig gøre, at man føler, at man som menneske har stor værdi. 

På den anden side kan man opleve at have en stor portion selvtillid på forskellige områder, men stadigvæk føle og tænke, at man ikke er meget værd som menneske. Det møder vi ofte her i PsykologHjælpen. Noget af det, vi bl.a. møder her, er unge, der fx beskriver således:  ”Jeg ved, at jeg får gode karakterer. Jeg ser godt ud. Jeg er en dygtig fodboldspiller. Men jeg føler mig stadig ikke god nok. Jeg føler stadig ikke, at jeg er noget værd”

Et sundt selvværd

Når vi snakker om vores selvværd, placerer vi os på et kontinuum mellem lavt og sundt selvværd. Hvis du har lavt selvværd, er dine vurderinger og konklusioner om dig selv i høj grad negative og kritiske. Du har måske svært ved at acceptere dig selv og har meget selvkritiske antagelser om dig som person. Et sundt selvværd kommer derimod til udtryk ved, at du i højere grad accepterer dig selv, vurderer dig selv realistisk samt udviser selvrespekt og selvomsorg. Et sundt selvværd afspejler et afbalanceret selvbillede, hvor du betragter dig selv med overbevisning om, at du er noget værd på trods af dine fejl og mangler.

Hvis du gerne vil arbejde med dit selvværd, så det bliver sundt, er der overordnet set to ting, der er nødvendige. For det første, er der behov for en øget indsigt i, hvorfor dit selvværd er som, det er og blive bevidst omkring de nuværende mønstre, der holder dig fast i dine selvværdproblemer. Dernæst er der behov for at udvikle nye handlemønstre og strategier, der underbygger og styrker et sundere selvværd.

Har du længe på egen hånd forsøgt at arbejde med dit selvværd, men sidder nu med en følelse af at sidde fast, er du velkommen til at kontakte PsykologHjælpen. Vi har flere psykologer med solid erfaring ift. at arbejde med selvværdsproblemer.

Tak fordi du læste med

 

Del indlæg

Har du spørgsmål?

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som muligt.

 

Del indlæg