fbpx

Psykologhjælpens aktuelle tilbud særligt henvendt til efterskoleelever

Individuelle forløb

Samtaleterapi

Vi arbejder i Psykologhjælpen med udgangspunkt i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en terapeutisk tilgang, der tager udgangspunkt i accept af svære tanker, følelser og livsvilkår. Ved at opnå en større accept, kan du reducere den energi du potentielt bruger på at ”kæmpe imod” svære tanker og følelser, og denne energi vil i stedet kunne anvendes til ting der er langt mere værdifulde for dig. ACT sætter fokus på vigtigheden i, at du engagerer dig i eget liv og får identificeret de værdier, drømme og mål, som du navigerer efter i hverdagen.

Det er vores klare erfaring, at rigtig mange unge gavner af et øget fokus på egne værdier, egenomsorg og motivation. De står netop et sted i livet, hvor de skal finde deres egen identitet og selvstændighed blandt mange muligheder. De lever også i en kultur, der sætter mange krav til deres gøren og fremtræden, og der er gennem de sociale medier et konstant sammenligningsgrundlag med andre.  I individuel samtaleterapi kan du blandt andet arbejde med angst, stress, depression, lavt selvværd, livskriser eller traumer. Samtalerne kan foregå på skolen eller i Psykologhjælpens lokaler i Aarhus C.

Gå-terapi

Det kan for mange efterskoleelever virke som en meget overvældende og intim oplevelse at sidde i et lukket rum med meget øjenkontakt. Såfremt at nervøsiteten for denne situation kommer i vejen for, at eleven overhovedet kommer i kontakt med en psykolog, er det en god løsning at lave gå-terapi de første mødegange. Som oftest opløser en gåtur samtalens formalitet og form og ordene flyder lettere. Undersøgelser viser, at bevægelsen, naturen og den friske luft i sig selv kan have en positiv effekt på trivsel og humør. Når der er skabt en god og tillidsfuld relation mellem psykologen og eleven, kan samtalerne eventuelt overgå til at foregå på skolen eller i Psykologhjælpens lokaler i Aarhus C.

Unge-coaching

For nogle kan der være brug for at arbejde på en mere handlingsorienteret og fremadskuende måde, end man gør i traditionel terapi. Her lærer den unge nogle værktøjer til at håndtere det som begrænser ham eller hende lige nu og her, og vi får afklaret, hvilke handlingsmønstre der står i vejen for, at man lever i overensstemmelse med egne værdier, behov og drømme. Vi arbejder med at finde mening, styring og engagement i eget liv og at stå stærkt i en ungdomskultur med mange tendenser. Samtalerne kan foregå på skolen eller i Psykologhjælpens lokaler i Aarhus C.

Gruppeforløb

Støtteforløb til 10. klasses elever

Støtteforløbet er et tilbud til elever på efterskoler, der har psykologiske udfordringer og/eller sårbarheder, som gør det ekstra svært at gennemføre opholdet. De kan være udfordret af social angst, præstationsangst, eksamensangst, depression, stress, kognitive vanskeligheder, lavt selvværd, sociale problemer. På støtteforløbet lærer man nogle redskaber til at forstå og håndtere de tanker, følelser og handlingsmønstre som står i vejen for en gladere hverdag. Man får også nogle værktøjer til at danne overblik og orden i sine skoleting og hverdagens logistik. Og så bliver man en del af et trygt og fortroligt fællesskab med andre, som også har det svært. Her kan man dele både gode og dårlige erfaringer med hinanden. Vi arbejder også med identitet, værdier og drømme – og med at tage ansvar og vise omsorg for sig selv og andre. Forløbet kan foregå på skolen eller i Psykologhjælpens lokaler på Fredensgade 29.

Forløbet er som udgangspunkt til en blandet gruppe, idet vi ser rigtig mange af de samme redskaber og strategier have positiv effekt på tværs af problematikker. Såfremt nok elever tilmeldes, kan der laves mere målrettede forløb med problemspecifikke grupper (f.eks. en angst-gruppe, en depressions-gruppe, en gruppe med koncentrations- og overbliksudfordringer).

Støtteforløb til 9. klasses elever

Støtteforløbet til 9. klasses elever er grundlæggende bygget op omkring samme principper, indhold og tilgang som forløbet til 10. klasses elever. Her er der prioriteret mere tid og plads til studieteknik og brug af overskuelighedsværktøjer til overblik og struktur, idet disse elever i højere grad oplever stress, præsentationspres, angst eller lignende i forbindelse med 9. klasses afgangseksamen.

Vores psykologer med speciale i Unge (15-22 år)

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Lene Hvam

cand. Psych., aut. Indehaver
cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Mai Møller Buus

cand. Psych.