fbpx

Psykologisk Udredning – Voksne

Hvad er en psykologisk undersøgelse?

En psykologisk undersøgelse er en evidens- og forskningsbaseret metode til at afdække, om en person har mere gennemgribende personlighedsmæssige, psykiske og/eller hjernemæssige vanskeligheder og de mulige årsager hertil. Formålet med at afdække evt. vanskeligheder er, at man kan få en forståelse for sin måde at fungere på i tilværelsen. Derudover kan en undersøgelse bruges til efterfølgende at få den relevante behandling og støtte, der kan afhjælpe problemerne.

Hvad kan en psykologisk undersøgelse bruges til?

En psykologisk undersøgelse kan give øget viden om og forståelse for de vanskeligheder, du har og derved belyse de hensyn samt rammer, dine vanskeligheder fodrer, for at du undgår overbelastning i dagligdagen. En undersøgelse kan vise, om du har forbigående eller varige kognitive problemer, der fordrer særlige hensyn for, at du lever den tilværelse, du trives bedst med. Den kan også bruges som dokumentationsmateriale, hvis du har behov for at søge om eksempelvis handicap-SU og til afklaring af, om du kan få støtte i det kommunale system (mentorstøtte eller lignende). En undersøgelse vil belyse dine styrkesider, dine kognitive vanskeligheder og hvordan du bedst muligt tilrettelægger gode dagligdags rammer, der tager højde for dine vanskeligheder.

Hvornår kan en undersøgelse være relevant?

Hvis du har svært ved at huske og ved at lære nyt eller problemer med overblik og koncentration, kan det være tegn på vanskeligheder, du kan have gavn af at få udredt. Har du eksempelvis oplevelsen af let at blive afledt, føler du en indre uro eller rastløshed, kan det være tegn på hjernemæssige vanskeligheder, som det kan være vigtigt at få undersøgt nærmere for at kunne få den rette hjælp.

Hvem kan blive undersøgt?

En undersøgelse kan være relevant for dig, der har følger efter en piskesmældsskade, en hjernerystelse, stress, depression, angst, langvarig belastning eller følger efter PTSD.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive til os.

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som mulig.