fbpx

Psykologisk udredning for børn og unge

Har jeres barn over længere tid været i mistrivsel eller haft problemer med at tackle skolehverdagen, det sociale, eller egen psyke? Er jeres barn tilbagetrukket, tit ked af det eller ængstelig? Er I usikre på hvad det handler om og vil nu endelig komme til bunds i det?

Psykologhjælpen tilbyder både korte og udvidede børne- og ungdomspsykologiske udredninger, hvor formålet er at danne et helhedsbillede af barnet, at beskrive barnets kompetencer og udfordringer, samt at afklare om der kan være tale om en behandlingskrævende problematik (f.eks. ADHD, autisme, angstlidelser, depression, m.m.), hvor det er relevant at stille en diagnose. Psykologhjælpen samarbejder med flere privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, og kan således også bistå med diagnosticering, lægeerklæring og videre medicinering, hvis ønskeligt. Psykologhjælpen følger og vejleder familien igennem hele processen.

Basisudredning

En basisudredning består typisk af anamnesesamtale (sygdoms- og udviklingshistorie), samtale med barnet alene, indsamling og scoring af relevante spørgeskema, halvanden time til testning, diagnostisk interview eller udvidet samtale, samt tilbagemelding, hvor I vil få psykologens vurdering og anbefalinger ift. vejen videre. Udredningen kan i nogle tilfælde konkludere med en diagnose eller den kan belyse et behov for uddybende udredning, hvis der f.eks. er indikation på en neuropsykiatrisk tilstand som ADHD eller autismespektrumforstyrrelse.


Udvidet udredning

Vores dyberegående udredning udvider basisudredningen med to yderligere sessioner på halvanden time, som bruges til udvidet testning og diagnostiske interviews. Anbefales i de tilfælde hvor barnet har symptomer og vanskeligheder i flere forskellige retninger. Den udvidede udredning vil give er rigtigt godt grundlag for at stille diagnoser, og ift. at udarbejde en skriftlig rapport, som kan belyse barnets kompetencer og udfordringer.


Komplet udredning

En komplet udredning er det oplagte valg ved komplekse problematikker, ved ekstra behov for grundige diagnostiske overvejelser og i tilfælde hvor der fx er mistanke om både ADHD og autismespektrumforstyrrelse. I den komplette udredning suppleres den psykologiske udredning med neurologisk lægevurdering, testning med ADOS-2 (ved mistanke om autisme), diagnostisk konference med speciallæge, indrapportering af diagnoser, skriftlig rapport fra speciallæge, samt epikrise til egen læge.


Diagnosticering og lægeerklæring

Vurdering og diagnosticering hos speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri kan tilkøbes i alle udredninger, og er især relevant hvis der er indikation på opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/ADD), autisme, moderat til svær depression, bipolar affektiv lidelse, eller anden problematik, hvor medicinering eller belysning af støttebehov i skole eller hjem er nødvendigt. Lægen sørger for at diagnosen indrapporteres til Landspatient-registeret (LPR), og sørger for både medicinske vurderinger, lægeerklæringer og epikrise til egen læge.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive til os.

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som mulig.