fbpx
+45 25 68 68 01 info@psykolog-hjaelpen.dk

Psykologisk udredning for børn og unge

Har jeres barn over længere tid været i mistrivsel eller haft problemer med at tackle skolehverdagen, det sociale, eller egen psyke? Er jeres barn tilbagetrukket, tit ked af det eller ængstelig? Er I usikre på hvad der egentlig er på spil, og vil nu endelig komme til bunds i det?

Psykologhjælpen tilbyder fra efteråret 2020, både børne- og ungdomspsykologiske udredninger og enkeltstående kognitiv testning. Formålet med udredningen er at danne et helhedsbillede af den unge eller barnet, at beskrive kompetencer og udfordringer, samt at afklare om det kan være tale om en behandlingskrævende neuropsykiatrisk- eller psykologisk problematik (fx ADHD, autisme, tvangslidelse, angstlidelser, depression, traumer, m.m.). Skriftlig attest (inkl. diagnoser og anbefaling videre) er inkluderet i udredningerne, og uddybende psykologiske rapport kan tilkøbes. Alle udredninger ivaretages af psykolog med flere års udredningserfaring fra børne- og ungepsykiatrien. Supplerende tests kan tilkøbes til enhver udredningspakke, hvis de ikke indgår i den pakke I har valgt.

Basisudredning

Vores mindste udredningspakke består af en førstesamtale (to timer med fokus på at komme rundt om hele barnet, inkl. udviklingshistorie), samtale med barnet alene (klinisk vurdering; evt. med diagnostisk interview), relevante spørgeskema og en tilbagemeldingssamtale, hvor I vil få psykologens vurdering og anbefalinger ift. vejen videre. Udredningen kan i nogle tilfælde konkludere med en diagnose (fx angst, depression, belastningsreaktioner), eller den kan udgøre grundlaget for en videre udredning i hospitalsregi eller hos speciallæge, hvis der er indikation på en neuropsykiatrisk tilstand eller udviklingsforstyrrelse som fx ADHD og autisme.

 

Udvidet udredning

Vores dyberegående udredning inkluderer basisudredningen med tillæg af to sessioner på 1-2 timer, som bruges til kognitiv testning og anden relevant testning, samt skriftlig rapport med konklusion og anbefalinger. Denne udredningspakke er det oplagte valg ved komplekse problematikker eller hvor der fx er mistanke om både ADHD og autisme, og rapporten vil inkludere de fleste informationer en speciallæge vil have brug for, hvis der er grundlag for at stille en diagnose.

 

Kognitiv vurdering

Test af kognitivt evneniveau (IK) er en central del af de fleste neuropsykologiske og pædagogisk-psykologiske udredninger, og kan nu købes separat hos Psykologhjælpen. Testen giver et overblik over klientens grundlæggende kompetencer og eventuelle udfordringer, sammenlignet med børn og unge på samme alder, og er ofte en grundsten ift. at planlægge fremtidig psykologisk og pædagogisk indsats, samt ift. diagnostiske vurderinger.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive til os.

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som mulig.