fbpx

Merete Tønnesvang

Psykolog

Kerneområder: Terapi og rådgivning til voksne, unge og børn. Familieterapi/rådgivning. Forældrerådgivning. 

Marin Nesse Belt

Jeg er psykolog, uddannet ved Aarhus Universitet og autoriseret i 2007. Jeg har en bred terapeutisk erfaring både ift. målgruppe og ift. problemstilling. Jeg arbejder integrativt i den forstand, at jeg forsøger at tilpasse metode og tilgang til den konkrete person og det konkrete problem. Jeg har efteruddannelser indenfor kognitiv adfærdsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og systemisk familieterapi, men jeg anvender også andre perspektiver.

Gennem en årrække har jeg arbejdet indenfor familie/unge/børneområdet, og på denne baggrund kan jeg tilbyde samtaler til familier, forældre, par, unge og børn. Fokus kan være alt fra familiens trivsel i bred forstand til angst, depression/tristhed eller mistrivsel i et barn eller en ung person.

Ligeledes har jeg lang erfaring indenfor voksenområdet, hvor jeg har arbejdet med mange former for problemstillinger. Du kan henvende dig med en bred vifte af vanskeligheder og problematikker. Det kan eksempelvis omhandle eksistentielle livskriser, angst, depression, skrøbeligt selvværd, traumer/belastninger, sorg/tab, afhængighed (f.eks. rusmidler, mad, spil, sex), skilsmisse, pårørendeproblematikker.

Mødet mellem klient og terapeut skal først og fremmest ske i en tryg og varm atmosfære, og jeg vægter derfor opbygningen af en god og tillidsfuld relation, som også er det bedste udgangspunkt for et godt og udviklende samarbejde. Samtidigt er der også brug for udfordringer, så der kan ske noget nyt – andre måder at handle og respondere på, nye perspektiver og forståelser er nødvendige for at skabe forandring. En terapeutisk proces er på mange måder en rejse, man tager på sammen. Det er vigtigt, at man undervejs drøfter, om vi bevæger os imod den rette destination, og om måden, rejsen foregår på, giver mening og er brugbar for klienten. Jeg inviterer derfor løbende til, at vi sikrer os, at vi er, hvor vi skal være, eller om vi skal lave justeringer.  

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.