fbpx

Maria Bested Lund

Psykolog

Kerneområder: Individuel samtaleterapi med børn og unge, familiesamtaler og forældrerådgivning.

Psykologiske undersøgelser af børn og unge med henblik på udredning af problematikker som blandt andet opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD) og autisme.

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Jeg har erfaring med individuel samtaleterapi med børn og unge, familiesamtaler og forældrerådgivning.
Jeg har solid erfaring i at hjælpe børn og unge med problematikker som angst, depression, lavt selvværd, skolevægring, selvskade, opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD), autisme, traumer og seksuelle overgreb.
Jeg har ligeledes erfaring fra PPR og Børne- og Ungdomspsykiatrien med psykologiske undersøgelser med henblik på udredning af problematikker, som opmærksomhedsforstyrrelser og autisme.

 

Det er vigtigt for mig at skabe et tillidsfuldt rum, hvor børn, unge og deres forældre trygt kan mærke og give udtryk for svære følelser og oplever at blive set, mødt og hjulpet. Mange børn og unge kan være meget spændte og nervøse over at skulle tale med en psykolog. Jeg møder dit barn lige der, hvor det er, og det er vigtigt for mig, at dit barn føler sig tryg i samtalerne med mig. Som terapeut er jeg kreativ, og jeg bruger et fælles tredje, som tegninger og leg, i terapeutiske forløb med børn og unge, da det ofte kan gøre det lettere for barnet/den unge at give udtryk for og sætte ord på svære følelser og tanker.

 

Af metoder benytter jeg særligt den mentaliseringsbaserede tilgang og kognitiv adfærdsterapi, og jeg har en efteruddannelse i legeterapi. Jeg tilpasser altid min terapeutiske tilgang i mødet med det enkelte barn og familien. Jeg har også erfaring med ASF-tilpasset kognitiv adfærdsterapi – en terapeutisk tilgang tilpasset børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.