fbpx

Maria Bested Lund

Psykolog og faglig leder på børne- og ungeområdet

Kerneområder: Individuel samtaleterapi med børn og unge, familiesamtaler og forældrerådgivning.

Psykologiske undersøgelser af børn og unge med henblik på udredning af problematikker som blandt andet opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD) og autisme.

Jeg er autoriseret psykolog og er uddannet fra Aarhus Universitet. Jeg har bred erfaring med individuel samtaleterapi med børn og unge, forældrerådgivning og psykologiske udredninger af børn og unge. Jeg har tidligere erfaring fra PPR med psykologiske undersøgelser med henblik på udredning af problematikker som opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD) og autisme. Jeg har stor erfaring i at hjælpe børn og unge med problematikker som: Angst, Tristhed/Depression, Vredesudbrud, Sociale udfordringer, Lavt selvværd, Skolevægring, Autisme, ADHD/ADD, Søvnproblematikker, Selvskade og Traumer som seksuelle overgreb.

 

Det er vigtigt for mig at skabe et tillidsfuldt rum, hvor børn, unge og deres forældre trygt kan mærke og give udtryk for svære følelser og oplever at blive set, mødt og hjulpet. Mange børn og unge kan være meget spændte og nervøse over at skulle tale med en psykolog. Jeg møder dit barn lige der, hvor det er, med varme og empati, og det er af stor betydning for mig, at du og dit barn føler jer trygge i samtalerne med mig. Som psykolog er jeg kreativ, og jeg bruger ofte et fælles tredje som tegninger og leg, da det kan gøre det lettere for barnet at sætte ord på svære følelser og tanker. Jeg har altid fokus på det enkelte barns ressourcer og interesser og bruger dem aktivt i terapien.

 

Af metoder benytter jeg særligt den mentaliseringsbaserede tilgang, kognitiv adfærdsterapi og den narrative tilgang, som har vist sig at have en god effekt hos børn, unge og familier med en lang række udfordringer. Jeg har også en efteruddannelse i legeterapi til børn med traumer/belastningsreaktioner og adfærdsproblematikker fra 3-12 år og har specialiseret mig i autisme-tilpasset kognitiv adfærdsterapi til børn og unge. Jeg har altid fokus på den kontekst, som barnet er en del af, og jeg tilpasser min terapeutiske tilgang i mødet med det enkelte barn/den unge og familien.   

 

Du/I kan læse mere om vores tilbud i Psykologhjælpen til børn og unge:

 

 

 

 

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.