fbpx

Mai Møller Buus

Psykolog

Kerneområder: Individuel terapi, coaching og gruppeterapi med voksne og unge fra 16-årsalderen, angst- og depressionsbehandling og studiestress. 

Jeg er uddannet psykolog ved Aarhus Universitet. Jeg har erfaring indenfor samtaleterapi og coaching med unge og voksne. Jeg har især arbejdet meget med studiestress hos unge og de forskellige udfordringer og problemstillinger, der knytter sig hertil. Derudover har jeg også erfaring med angst- og depressionsbehandling – både i grupper og individuelt.

Jeg arbejder grundlæggende kognitivt, da jeg finder, at de tankemønstre som ligger bag vores adfærd ofte er et meningsfuldt sted at starte ved ønsket om forandring. I det terapeutiske arbejde bruger jeg også Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Med andre ord bruger jeg dine værdier, drømme, mål og behov som rettesnor for, hvor vi skal hen sammen. Ofte er det givende i første omgang overhovedet at blive bevidst herom; hvad er mine grundlæggende værdier egentlig? Hvad er det for et liv, jeg ønsker at leve? Hernæst afklarer vi, hvilke tanker, følelser og handlinger som blokerer vejen derhen.

Jeg tror på, at alle har potentiale til udvikling derfra, hvor de står. Udvikling behøver ikke bestå i at komme fra A til B. Det kan også bestå i, at man bliver bedre til at yde egenomsorg overfor sig selv, eller at prioritere de elementer i sin hverdag, som giver positiv energi. Udvikling kan også være at man finder ro i og accept af de livsvilkår, man er endt i, så man kan bruge mindre energi på at bekæmpe dem. I sidste ende er målet altid, at du opnår en bedre livskvalitet og en gladere hverdag.

Jeg ser det som en stor ære, hver gang jeg får lov at træde ind i et andet menneskes livsverden. Det kræver mandsmod at gå til psykolog og se sine inderste sårbarheder i øjnene. Det er mit ansvar som terapeut at skabe et rum præget af tillid, tryghed, varme og rummelighed, og det er et ansvar som jeg vægter utroligt højt. Jeg ser også stor gavn i, at terapien somme tider får et mere humoristisk og letsindigt præg. Det er min klare ambition, at du går fra samtalen med mig med et lettet sind og en oplevelse af at blive set, hørt og mødt der hvor du er. Måske er du også blevet inspireret til nye måder at anskue dig selv og dit liv på.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.