fbpx

Hvad er autisme?

Autisme-spektrum-forstyrrelser er fællesbetegnelsen for en række medfødte udviklingsforstyrrelser, som kommer til udtryk ved afvigelser i sociale og kommunikative færdigheder samt forestillingsevnen. Personer med autisme har nedsat evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser, hvilket især skaber vanskeligheder i mødet med andre mennesker. Hos børn og unge kan dette komme til udtryk ved vredesudbrud og gråd, hvis tingene ikke går, som de havde forestillet sig. Ved nogle børn kommer autismen til udtryk ved forsinket eller afvigende udvikling af sprog, mens andre aldrig udvikler et verbalt sprog. Problemer med manglende verbalt sprog ses dog langt fra ved alle børn med en autisme-spektrum-forstyrrelse.

Personer med autisme har en tendens til at opfatte ting meget konkret eller faktuelt og kan derfor også have svært ved at afkode ironi og humor. Nogle håndterer dette ved at analysere sig frem til, hvordan de forventes at reagere i sociale sammenhænge – eksempelvis ved at imitere andres reaktioner. Det kan derfor være utroligt drænende for dem at være sociale i lang tid ad gangen og de kan tit føle sig anderledes og misforstået. Mange trives af samme grund bedst i et rutinepræget miljø med få afvigelser og nogle har meget specifikke interesser. Sansepåvirkninger kan også påvirke dem i mildere eller sværere grad. Nogle har bestemte lyde, som opfattes meget høje og ubehagelige, lugte som er overvældende, eller tøj som ikke må sidde for tæt ind til kroppen.

For at personer med en autisme-spektrum-forstyrrelse opnår bedst mulig trivsel og udvikling, er det vigtigt, at personerne i deres omgangskreds har de rigtige værktøjer. Det kan derfor være til stor gavn for en person med autisme at få stillet en diagnose, da det åbner op for flere muligheder for den rette forståelse, støtte og udvikling.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive til os.

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som mulig.