fbpx

Hvad er ADHD og ADD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en medfødt udviklingsforstyrrelse og kendetegner sig ved hovedsymptomerne: Koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet.
Selvom der bliver stillet den samme diagnose, kommer symptomerne for ADHD til udtryk forskelligt fra person til person og varierer også fra barn til voksen.
Inden skolealderen udviser børn med ADHD oftest store følelsesudsving og kan være meget svære at berolige. Man ser også, at de har problemer med leg og samvær med andre børn.
Børn og unge i skolealderen med ADHD oplever ofte store udfordringer i skolen og under uddannelsen, hvor deres urolige og impulsive adfærd både kan påvirke deres sociale relationer til deres klassekammerater og selve undervisningen. Unge med ADHD kan også have svært ved at tage beslutninger og administrere penge og tid.

ADD (Attention Deficit Disorder) er en bestemt type ADHD. I modsætning til personer med ADHD, oplever personer med ADD ikke den samme udadreagerende hyperaktivitet, hvilket gør dem sværere at få øje på. Ligesom personer med ADHD, oplever personer med ADD ofte vanskeligheder i forbindelse med skole og uddannelse. De har en tendens til nemt at blive distraheret af deres egne tanker, følelser og ydre stimuli og deres koncentrationsbesvær gør, at de har svært ved at tilegne sig ny viden.

ADHD og ADD skyldes hverken manglende opdragelse eller lav intelligens, men uden den rette støtte og behandling risikeres der, at personer med ADHD eller ADD oplever gentagene negative situationer i mødet med deres omgivelser. Nogle kan få problemer med angst, depression og dårligt selvværd, mens andre kan få problemer med at styre egne aggressioner.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive til os.

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som mulig.