fbpx

De svære valg – dine værdier viser dig retningen

Risskov-afdeling PsykologHjælpen

Af psykolog Lene Hvam

De svære valg – dine værdier viser dig retningen

Hvem er jeg? Hvad vil jeg med mit liv? Hvilken vej skal jeg gå? Hvordan ved jeg hvad jeg skal vælge?

I mit arbejde som psykolog sidder jeg dagligt med mennesker, som står overfor at skulle tage valg, vigtige valg, som vil få stor betydning for deres liv fremadrettet. Det kan være et ungt menneske, som står overfor valg af uddannelse eller karriereretning eller kvinden/manden på 50, som ikke føler sig glad i parforholdet, skal jeg skilles? Eller mennesket, som af en eller anden årsag står i en livskrise, hvad skal jeg nu? Hvordan bliver jeg lykkelig igen?

Min oplevelse er, at valg for mange er svære at tage. For nogle meget svære, så svære at det vækker angst og stress. Mange stiller spørgsmålet: hvordan mærker jeg hvad jeg vil?

Mit korte svar til det, er: Du kan ikke mærke hvad du vil, du kan derimod beslutte dig for hvad du vil, ved at tage udgangspunkt i det som helt grundlæggende er allervigtigst for dig: dine værdier.

Men, hvad er værdier?

Værdier er grundlaget for ethvert menneskes følelse af livstilfredshed og meningsfuldhed. Det er det, som er vigtigt i livet for den enkelte. Værdier er konkrete begreber forbundet med måder at handle på, at være på. Det er ”ønskede” kvaliteter ved vedvarende handlinger og udsagn om, hvordan du ønsker at opføre dig, hvordan du ønsker at handle, hvad der betyder noget for dig, og hvad der er vigtigt for dig. (Harris, 2011)

Lad os tage et eksempel: Sara er 20 år og skal vælge uddannelse. Hun ved ikke hvad hun vil, der er så mange muligheder, og det forvirrer hende og stresser hende. Hvad nu hvis jeg vælger forkert, siger hun?  Vi udforsker hendes værdier i forbindelse med arbejde, og vi kommer i fællesskab frem til fem kerneværdier, som er allervigtigst for hende i et arbejde:

Ordentlighed, frihed, selvstændighed, at skabe, at gøre en forskel. Med udgangspunkt i disse værdier, drøfter vi hvordan hun bedst kan få mulighed for at udleve dem i et arbejde, og vi finder frem til to uddannelser hun kan søge ind på, med mål om på sigt at blive selvstændig.

Andet eksempel: Kurt på 50 år kommer til samtale på grund af tristhed og manglende kærlige følelser til ægtefællen. Skal jeg skilles? Vi kortlægger hans parforholdsværdier, og når også her frem til 5 kerneværdier:

Samhørighed, engagement, humor, kærlighed og tillid – Vi omsætter disse værdier til praksis, til konkrete handlinger i det daglige. Det bliver tydeligt for ham, at der er en stor ubalance i vigtigheden af disse værdier og hvor godt han får dem udlevet i hans nuværende parforhold. Vi bliver enige om at invitere hustruen med til næste samtale, for spørgsmålet er nu: hvad er hendes værdier? Og kan de sammen finde frem til en god balance, hvor begge er er lykkelige i parforholdet? Eller ønsker de noget forskelligt.

Værdier er ligesom et kompas. Et kompas giver dig retning og holder dig på sporet, når du er ude at rejse. Og vores værdier gør det samme for os på vores rejse gennem livet. Vi kan bruge dem til at vælge den retning, vi ønsker at bevæge os i, og holde os på sporet undervejs. Så når du handler på en værdi, er det som at tage vestpå. Uanset hvor langt vestpå du rejser, når du aldrig frem, du kan altid rejse længere. Men mål er ligesom de ting, du prøver at opnå på din rejse: De er ligesom de seværdigheder, du ønsker at opleve, eller de bjerge du ønsker at bestige, mens du fortsætter med at rejse vestpå. (Harris, 2010).

Et eksempel på forskellen mellem værdier og mål er forskellen på ”at blive gift” og ”at være kærlig”. Hvis du ønsker at være kærlig og omsorgsfuld, så er det en værdi – den er vedvarende; du ønsker at opføre dig sådan resten af dit liv. Og i ethvert givet øjeblik har du et valg, du kan enten handle på den værdi eller negligere den. Men, hvis du ønsker at blive gift, så er det et mål. Det er noget, der kan udrettes, opnås, ”krydses af på listen”.

 

En lille øvelse som kan hjælpe dig med at få kontakt med nogle vigtige værdier:

Luk øjnene og genkald dig en levende varm og dejlig erindring. Brug lidt tid på at finde frem til en dejlig oplevelse du har haft, en positiv erindring og få kontakt med følelserne omkring denne erindring. Hvad er meningsfuldt ved denne erindring?

Husk, der er mange veje til et godt og meningsfuldt liv, og vejen frem er ikke snorlige. Der er bump, bakker og sving. Dine værdier giver dig retningen fremad og hjælper dig med de svære valg.

Kærlige hilsner
Lene Hvam, psykolog

Hvis du ønsker at læse mere om PsykologHjælpen og hvad vi tilbyder, kan du klikke her.

 

 

Del indlæg

Har du spørgsmål?

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som muligt.

 

Del indlæg