fbpx

Christian Morrison

Psykolog

Kerneområder: Terapi med voksne, unge, børn samt forældrerådgivning.

cand. Psych. Kerneområder: Individuel terapi til børn, unge og voksne. Forældrerådgivning. Tilbyder studierabat.

Jeg er uddannet cand.psych. (universitetsuddannet psykolog), og jeg tilbyder terapeutisk behandling til både voksne, unge og børn samt forældrerådgivning.

Til dig som er voksen eller ung, kan jeg tilbyde hjælp, hvis du for eksempel har mistet din glæde og lyst til livet, lider af angst, stress eller har oplevet traumatiske begivenheder. Jeg vil kunne hjælpe dig med at finde hverdagen mere meningsfuld, få overskud og bedre overblik eller med at få et mere forstående, accepterende og omsorgsfuldt forhold til dig selv og dine udfordringer. Jeg arbejder grundlæggende med det som hedder kognitiv adfærdsterapi, KAT, da jeg finder, at både tanker og adfærd ofte er vigtige at arbejde med for at opnå en bedre trivsel. Som behandler har jeg også en relationel tilgang, da jeg tror på, at vores relationer og relationelle adfærd siger noget vigtigt om, hvordan vi ser os selv, andre og trives i hverdagen.

Mistrives dit barn kan jeg tilbyde individuelle samtaleforløb for barnet. Det kan for eksempel handle om at dit barn er eller har varet udsat for mobning, udviser udadreagerende adfærd som negativt påvirker barnet og barnets nærmeste omgivelse, bøvler med angst, har negative tanker om sig selv, mistet glæde i hverdagen eller andre udtryk for mistrivsel i hverdagen. I behandling med børn er du som forælder en vigtig støttepiller og derfor også oftest en naturlig del af forløbet.

Jeg tilbyder også forældrerådgivning indenfor et bredt område af problematikker, som påvirker dit barns trivsel og udvikling. Det kan handle om råd i forhold til enkelte hverdagssituationer, hvor du som forælder oplever at det er svært at vide, hvordan du skal reagere på dit barns adfærd og/eller, hvor du oplever din egen frustration og reaktion som en hindring. Det kan for eksempel dreje sig om situationer når du som forælder stiller krav til dit barn, eller situationer, hvor du ønsker at støtte dit ængstelige og forsigtige barn.

Det er vigtigt for mig at skabe et trygt rum, hvor både de voksne, unge og børn, jeg møder, føler sig anerkendte og trygge ved at kunne dele det, som påvirker dem. For mig er det vigtigt, at det ’at gå i terapi’ ikke skal handle om at præstere. Ofte kan det være svært selv at se og forstå helt, hvad det er, som påvirker en, og derfor forventer jeg heller ikke, at du nødvendigvis præcis ved, hvad du vil have min hjælp til. Det er ofte noget, vi finder ud af sammen.

Du er eksperten i dit liv og i behandlingen eller rådgivningen, kan jeg blandt andet hjælpe dig med at finde og afprøve nye måder at klare vanskelige tanker og situationer på, og på den måde forbedre trivsel og øge livskvaliteten i hverdagen.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.