fbpx

Bodil Kjær Nielsen

Psykolog

Kerneområder: Individuel terapi og rådgivning til voksne og unge fra 18 år.

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 2002 og autoriseret af psykolognævnet.

Jeg har en bred erfaring i at hjælpe unge og voksne med mange former for problemstillinger – såsom stress, angst, depression, traumer og sorg-krisereaktioner. I forhold til børn har jeg i mange år arbejdet med at vejlede i forskellige former for skolevanskeligheder, manglende trivsel, ængstelighed samt sorg-krisereaktioner. Jeg har ligeledes lang erfaring med at rådgive forældre om gode måder og strategier til at støtte et barn, som oplever særlige udfordringer eller vanskeligheder. 

Jeg arbejder bl.a. med kognitiv terapi og mindfulness (ACT), som giver redskaber til at komme tilstede i nuet og håndtere negative tanker, følelser og handlemønstre, så de får mindre indflydelse. Det kan frisætte energi at begynde at slippe ønsket om et mere tilfredsstillende eller mere lykkeligt ”nu”.  At skabe et fokuseret nærvær i nuet kan både åbne for accept af svære livsvilkår og for en kærlig holdning til sig selv og andre.

Jeg arbejder også med EMDR, en evidensbaseret terapiform som er udviklet til behandling af PTSD, traumer og krisereaktioner. EMDR støtter dig i at sætte dig fri til at leve dit liv her og nu, ved at mindske invaderende tanker, følelser og fysisk ubehag fra ubehagelige oplevelser i fortiden. EMDR er også effektiv over for en række andre psykiske og somatiske problemstillinger. Med EMDR laver jeg behandlinger af voksne og unge fra 18 år.

Jeg forholder mig til dig med nysgerrighed og respekt for lige præcis det unikke menneske, som du er. I terapien er det vigtig at klarlægge dine mål og værdier, og jeg lader det være styrende for retningen i det terapeutiske arbejde.

Tilbyder ikke specialpris til unge. 

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.