fbpx

Autisme

Risskov-afdeling PsykologHjælpen

Af Maria Bested Lund, psykolog

Autisme

Har du et barn med autisme, eller er du bekymret for, om dit barn har autisme? I dette blogindlæg kan du læse lidt om autisme og få 3 gode råd til, hvordan man som forældre kan støtte sit barn med autisme i hverdagen.

Autisme kaldes også for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og kommer til udtryk ved vanskeligheder inden for tre områder: 1. i socialt samspil, 2. ved kommunikation og 3. stereotype, gentagne og særlige interesser, bevægelser og adfærdsmønstre. Ofte ses symptomerne tidligt i udviklingen, men hos nogle viser de sig først i takt med tiltagende sociale krav. Autisme er en spektrumforstyrrelse, hvilket betyder, at der er forskellige grader af autisme og store variationer i de beskrevne udfordringer. Autisme kan komme forskelligt til udtryk hos drenge og piger og alt efter alder og udviklingstrin.

Hvad har børn og unge med autisme brug for? 3 gode råd til forældre i hverdagen:

1) En struktureret og forudsigelig hverdag: Børn og unge med autisme har brug for en høj grad af struktur, forudsigelighed og genkendelighed for at kunne føle sig trygge i deres hverdag. Det er ofte hjælpsomt for børn og unge med autisme med visuelle aktivitetsskemaer, som piktogrammer, så de tydeligt kan se, hvad de skal, hvornår og hvor længe de skal det, hvordan de skal det og med hvem, de skal det. Ofte kan piktogrammer være med til at mindske konflikter i hverdagen, da man som forælder kan henvise til piktogrammet, frem for at skulle være den, der minder barnet om, hvad det skal.

2) Støtte til det sociale samspil med andre børn og unge: Børn og unge med autisme har brug for voksenstøtte til at forstå og fortolke omverdenen og de sociale situationer, som de indgår i. Man kan i den forbindelse med fordel tage udgangspunkt i et fælles tredje, som sociale historier eller tegneseriesamtaler, der kan bruges til at hjælpe barnet til at forstå, hvad der skete i en given social situation og hvordan, barnet kan tackle denne fremadrettet. Børn og unge med autisme kan have brug for hjælp til at strukturere og se mulighed for sociale samvær med andre børn og unge. Støt gerne barnet/den unge i at deltage socialt med andre børn og unge, som barnet deler en fælles interesse med, eller hvor man kan være fælles om en aktivitet. Børn og unge med autisme har ofte lettere ved at overskue mindre sociale sammenhænge.

3) Tid til opladning: Det er vigtigt at være opmærksom på, at børn og unge med autisme ofte bruger meget energi og mange kræfter på at være sociale, hvilket kan betyde at de udtrættes væsentligt i løbet af skoledagen. Man kan derfor med fordel indlægge små pauser i løbet af dagen, hvor barnet/den unge kan lade op – gerne skærmet fra for mange sanseindtryk. Tag gerne udgangspunkt i barnets/den unges interesser i forbindelse med planlægning af disse pauser. Hvis barnet/den unge har svært ved at forstå rationalet bag det at holde små pauser, kan man tale om, at det er lidt som med en telefon eller en Ipad, som også skal sættes til strøm/opladning ind imellem for at fungere. På samme måde har vi mennesker også brug for pauser og tid til opladning for at trives.

Gennemgående er det vigtigt at have fokus på, at afprøve disse råd over en længere periode, da børn og unge med autisme ofte har svært ved forandringer. Hvis I ønsker at arbejde videre med ovenstående, kan I som forældre booke en tid til forældrerådgivning i Psykologhjælpen. Vi tilbyder i Psykologhjælpen også terapi til børn og unge med autisme – hvor vi arbejder ud fra ASF-tilpasset kognitiv adfærdsterapi, som er en terapeutisk tilgang tilpasset børn og unge med autisme. Er du bekymret for, om dit barn har autisme, kan du også booke en tid til en vurderingssamtale i Psykologhjælpen.

 

Del indlæg

Har du spørgsmål?

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som muligt.

 

Del indlæg