fbpx

At gå til psykolog

Den bedste investering du kan lave, er investeringen i dig selv

 

Hvordan er det at gå til psykolog?

Vi møder i Psykologhjælpen mange former for problematikker; angst, stress, depression, store livsforandringer som kan medføre en livskrise, problemer i parforholdet osv. Psykologen kan hjælpe dig videre i en situation, du selv oplever at være fastlåst i. Psykologen kan også hjælpe med at udvikle dig på de områder, du ønsker det. Psykologen kan ses som en professionel sparringspartner, der kan give kompetent rådgivning og vejledning. Vi ser psykologsamtalen som et samarbejde mellem eksperter. Du er ekspert i dit eget liv, og psykologen er ekspert i, hvordan mennesker fungerer, føler, handler og tænker. Psykologen er upartisk og har tavshedspligt, og derfor kan psykologsamtalen være stedet, hvor du får lov at tale frit om emner, der for dine nærmeste er tunge, svære at forstå eller måske sårende.

Hvorfor gå til psykolog?

Mange går til psykolog med en oplevelse af at være gået i stå. Det kan der være mange grunde til, såsom sorg efter dødsfald, skilsmisse, sygdom hos en pårørende, afskedigelse fra job eller andet. Der kan være skam forbundet med pludseligt ikke at kunne navigere i egen tilværelse. Her er det vigtigt at pointere, at livskriser er en livspræmis, og ovennævnte eksempler er begivenheder, som mange stifter bekendtskab med før eller siden. Livskriser kan være svære, for ikke at sige umulige, at forberede sig på. For vi kan og skal ikke gå og forvente det værste. Det vil ikke komme os til gavn, og derfor er psyken også indrettet til at tænke ”det sker ikke for mig, men for naboen”. Denne antagelse er positiv, indtil den afkræftes. For nogen ændres hele virkelighedsopfattelsen, og store eksistentielle spørgsmål melder sig på banen, som er svære at finde svar på uden hjælp.

Anledninger til at overveje psykologhjælp

Der findes ikke en tjekliste for, hvornår man bør søge professionel hjælp. Ej heller findes der en skala for, hvornår et problem er stort nok til at erkende, at man kan have gavn af at søge hjælp udefra. Nogle mærker kropslige ændringer såsom nedsat appetit, vægttab, søvnproblemer, hjertebanken og lignende. Andre mærker kun forandringer indvendigt, eksempelvis koncentrationsbesvær, tankemylder, humørændringer eller andet. Andre igen bliver gjort opmærksomme på forandringer fra menneskerne omkring dem. Nogen går også til psykolog blot med en fornemmelse af uro eller ubalance. Problemer, som skaber forstyrrelser eller forandringer i hverdagen, er langt fra konkrete i alle tilfælde. Men hvornår så tage skridtet og bede om professionel hjælp? Alle problemer er relative, og kan ikke sammenlignes i intensitet, størrelse, følgevirkninger eller på anden vis. Er dit problem tilpas forstyrrende for din hverdag og dit velbefindende, så er det stort nok til at retfærdiggøre at række ud efter en støttende hånd. Så kan det være, at det udefra set ikke er ”lige så alvorligt” som naboens kræftforløb eller kollegaens sorg efter at have mistet en ægtefælle, men er det et stort problem for dig, og bør det ikke underkendes.

Hvordan kan en psykolog hjælpe?

Psykologens hjælp skræddersyes til den enkeltes behov. Hos Psykologhjælpen benytter vi primært kognitive terapiformer, som er en af de mest effektive metoder indenfor psykologien. Kognitiv terapi er en terapiform, som søger at identificere, udfordre og udskifte negative tankemønstre. Med denne indsigt kan man bedre forstå sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og handlinger. Når tankerne bevæger sig ad nye og mere gavnlige veje, giver det mulighed for at handle anderledes, og dermed også bryde de handlemønstre, som volder problemer i dagligdagen. Især tre grundantagelser arbejdes med, hvilket du kan prøve at tænke over for dig selv: ”Verden vil mig det godt”, ”Jeg er god” og ”Andre mennesker vil mig det godt”. Målet er at kunne sætte kryds ved alle disse tre, da de danner grundlaget for en tryg og stabil tilværelse.

Du kan læse mere om vores metoder her

Vi håber, at vi har kunnet give nye perspektiver på det at gå til psykolog, samt gjort det klart, hvor alsidig psykologhjælp kan være. Lyder det dog fortsat som en jungle at finde rundt i behandlingsformer? Er du i tvivl om, hvordan eller om en psykolog kan være behjælpelig for lige din situation, eller har du andre spørgsmål, så send os en mail på info@psykologhjælpen.dk eller ring på +45 25 68 68 01. Så finder vi svar på spørgsmålene og en løsning der passer til dit behov.

Tak fordi du læste med.

 

Del indlæg

Har du spørgsmål?

Brug vores kontaktformular til at skrive til os. Vi vender tilbage på henvendelser så hurtigt som muligt.

 

Del indlæg