fbpx

Behandling for angst

Oplever du angst? Vi sætter fokus på afklaring af din angst, herunder hvilke symptomer på angst du oplever, omfanget af disse og betydningen af angsten ift. din livskvalitet. At kende sin angst er et vigtigt skridt i behandlingen af angst.

Hvad er angst? Angst er en reaktion som opstår i hjernen, der grundlæggende er udviklet for at øge sandsynligheden for at overleve i farlige situationer. Din hjerne og din krop vil hurtigt reagere og være programmeret til at kunne flygte fra eller kæmpe mod en trussel. Dog kan denne reaktion opstå unødvendigt ved at din hjerne fejltolker signaler og situationer, og du kan komme til at opleve svære tanker og at blive begrænset i at leve dit liv på grund af angst. Hvornår og hvordan angsten kommer til udtryk og begrænser dig, hænger sammen med hvilken form for angst du oplever. Der findes forskellige typer af angst som du kan læse lidt om nedenfor:

Panikangst: Ved panikangst opleves tilbagevendende angstanfald/panikanfald. Angstanfaldene er ikke begrænset til særlige omstændigheder og kan derfor opleves uforudsigelige og ukontrollerbare. Under et angstanfald opleves adskillige fysiske og psykiske symptomer på ubehag.

Socialangst /socialfobi: Socialfobi udtrykkes som angst der optræder i relation til andre mennesker. Socialfobi er en angst for at blive genstand for andre menneskers kritiske vurdering. Angsten kan føre til at man undgår at deltage/færdes i forskellige sociale situationer for at undgå det fysiske og psykiske ubehag man kan opleve i sociale sammenhænge.

Generaliseret angst: Generaliseret angst er en vedvarende angst som ikke er begrænset til specifikke omstændigheder. Det kan opleves som en vedholdende nervøsitet med forskellige fysiske og psykiske symptomer på ubehag.

Dødsangst / helbredsangst: Alle mennesker kan naturligt have svært ved tanken om, at døden er en del af livet, men nogle kan opleve en frygt for døden eller frygt for sygdom i så høj grad, at det bliver et forstyrrende element ift. at leve livet. Døds- og helbredsrelateret angst kan særligt komme til udtryk ved et overdrevet fokus på eget helbred samt tendens til at fejltolke fysiske symptomer som farlige eller mere alvorlige, end de reelt set er.

OCD (obsessive-compulsive disorder): OCD er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstanker er generende tanker der opstår i bevidstheden som er ufrivillige, forstyrrende og ukontrollerbare. Tvangstanker kan handle om noget man frygter vil ske eller noget man bør foretage sig. Tvangstanker vil derfor ofte lede videre til tvangshandlinger, som tvangsprægede ritualer man oplever som nødvendige at udføre, eksempelvis at vaske hænder, at tjekke flere gange om hoveddøren er låst og om komfuret er slukket.

Enkeltfobi: Enkelfobier er fobier for specifikke situationer såsom angst for højder, angst for at flyve eller angst for at køre i elevator. Enkeltforbier kan også være forbier for specifikke objekter såsom edderkopper, fugle eller slanger. Tænker man på eller befinder man sig i en situation, hvor ens fobi optræder, vil man opleve betydelig gene.

Præstationsangst / eksamensangst: Eksamensangst kan siges at være en enkeltfobi, hvis angsten udelukkende optræder i relation til eksaminer. Der kan opstå angst for at skulle præstere under en eksamen eller det kan være man oplever præstationsangst i mange andre situationer, som under taler eller opvisninger. Præstationsangst kan begrænse en i at præstere optimalt og ubehaget kan medføre, at man så vidt muligt undgår at befinde sig i rampelyset. Præstationsangst bør dog ikke blive forvekslet med en naturlig nervøsitet for at præstere i vigtige sammenhænge.

Agorafobi: Agorafobi optræder som en angst for at forlade sit hjem og befinde sig i forskellige situationer, eksempelvis at befinde sig på offentlige pladser, omkring en menneskemængde, eller blot det at skulle færdes alene udenfor eget hjem. Agorafobi kan medføre stort fysisk og psykisk ubehag, og kan optræde med panikanfald.

PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion): PTSD er en tilstand der kan opstå som følge af en eller flere traumatiske begivenheder.Symptomerne på PTSD kan bl.a. være flashbacks, stærkt ubehag ved og forsøg på undgåelse af situationer/omstændigheder der kan minde om den/de traumatiske begivenheder samt symptomer på alarmberedskab.

Angstsymptomer: Det er ofte de mange symptomer forbundet med at opleve angst der gør angst så ubehageligt. For mange mennesker vil angst komme fysisk til udtryk igennem kropslige signaler/reaktioner, eksempelvis hjertebanken, hyperventilering, rysten, svimmelhed og koldsved. Det kan også være du oplever forvirring og koncentrationsbesvær når angsten rammer.

Angst vil altid være forbundet med en overdrevet bekymringstendens, ofte i bestemte situationer; måske tænker du at du er i fare på grund af dine omgivelser eller at du vil miste noget af høj værdi. Når du oplever angst, vil dine tanker formentligt have tendens til at overvurdere sandsynligheden for det du frygter skulle ske, såvel som overvurdere konsekvensen heraf, samtidig med at du kan undervurdere dine egne evner til at mestre den situation du befinder dig i. Derfor vil et symptom på angst være at du er nervøs for situationer, hvori du ikke behøver at være nervøs eller at din nervøsitet er mere intensiv end nødvendigt.

Angstbehandling: Angst kan være særdeles indgribende og forstyrrende i ens liv, men heldigvis findes der gode behandlingsmuligheder: Vi kan hjælpe dig med at forebygge og håndtere din angst igennem samtaleterapi. Dette kan bl.a. ske ved at øge forståelsen for angsten og ved at arbejde med dine tanker og din adfærd. Du har mulighed for at læse mere om vores faglige tilgang her på hjemmesiden under afsnittet om os – vores faglige tilgang.

Angstgrupper for voksne 20+

Psykologhjælpen tilbyder i september 2022 gruppebehandling for voksne 20+. I gruppen kan du møde andre unge med lignende udfordringer.
Vi har stor erfaring i at hjælpe unge og voksne med angst.

Individuelle samtaler

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere så tag gerne kontakt til os.